Cator

Børnetestamente – En god idé

Forældre har mulighed for at tilkendegive, hvem de ønsker skal overtage forældremyndigheden over barnet, hvis de dør. Tilkendegivelsen skal skrives i et dokument, som kaldes et børnetestamente.

Det er meget relevant at oprette børnetestamente både for par og som enlig forælder med mindreårige børn.

Advokatfirmaet Cator anbefaler, at forældre tager stilling til forældremyndigheden over mindreårige børn i tilfælde af død. Forældre er de nærmeste til barnet, og dem som bedst kan vurdere, hvem i familie eller omgangskreds, der er bedst egnet til at tage sig af barnet og hvem der har størst tilknytning til barnet.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er Familieretshuset og sidste ende Familieretten, der træffer afgørelse om forældremyndigheden. I mange tilfælde følges ønsket i børnetestamentet.

Et børnetestamente på både oprettes som et særskilt dokument eller indsættes i et almindeligt testamente om arv.

Kontakt Advokatfirmaet Cator for at høre mere om børnetestamenter på tlf. 7023 8600.