Cator

Ansættelsesret

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

FREMTIDSFULDMAGT

FORHANDLING AF PRISAFSLAG

Ansættelsesretlige regler

Advokatfirmaet Cator har stor erfaring med behandling af sager inden for ansættelsesret. Det gælder for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere.
De ansættelsesretlige regler er komplicerede. Derfor kan det være en god ide at få rådgivning på området.

 

Ansættelses mv.

Måske er du blevet opsagt og finder opsigelsen urimelig eller er blevet bortvist fra arbejdet. Advokatfirmaet Cator kan hjælpe med en vurdering af din sag. Firmaet har stor erfaring med behandling af sager på det ansættelsesretlige område. Som ansat har du krav på at arbejdsgiver behandler dig rimeligt. Hvis det ikke er tilfældet er det ofte muligt at få godtgørelser på adskillige tusinde kr. og nogle gange flere hundrede tusinde kr. Du kan trygt henvende dig for en vurdering af sagen. Før sagen behandles aftaler vi en pris for vurdering af sagen.

Ofte vil din fagforening tage sagen, men det er ikke altid tilfældet.

Ansatte har en god beskyttelse på mange områder. Det gælder bl.a. hvis der diskrimineres på baggrund af køn, handicap, religion.

Næsten alle ansatte krav på et opsigelsesvarsel. Hvis du ikke har fået et korrekt opsigelsesvarsel kan Cator også hjælpe med at få arbejdsgiver til at få det bragt på plads.

Som ansat har du også krav på et ansættelsesbevis efter kort tids ansættelse. Det sker ind i mellem at arbejdsgivere ikke får udleveret ansættelsesbeviset.

Virksomheder

Virksomheder bliver ofte udfordret, når der skal træffes beslutning om opsigelse eller bortvisning af medarbejdere. Her er det vigtigt at holde tungen lige i munden, så alle regler bliver overholdt. Advokatfirmaet Cator har stor erfaring med rådgivning af virksomheder på dette område. Kontoret vurderer gerne sager. Der aftales en pris inden arbejdet begynder.

Kontoret rådgiver også om udformning af kontrakter og andres ansættelsesmæssige dokumenter.

Kontoret rådgiver endvidere om det aftalebaserede overenskomstsystem. Hvis en virksomhed ikke har indgået overenskomst med de større faglige organisationer, kan virksomheden blive mødt af en omfattende konflikt, der kan true virksomheden eksistens. Her kan kontoret også bistå med rådgivning og forhandling mv.

Der er særdeles mange regler at være opmærksom på for virksomhederne. Og det bliver tit meget dyrt, hvis en medarbejder opsiges eller bortvises på et usagligt grundlag.

Her finder du kontaktinformation om begge vore kontorer | Cator.dk