Cator

Erhvervsret

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

FREMTIDSFULDMAGT

Advokatfirmaet Cator tilbyder at udforme kontrakter som virksomheder kan have brug for. Det kan fx være samhandelskontrakter, leverandøraftaler, salgs-og leveringsbetingelser, direktørkontrakter, agentaftaler. Det har ofte afgørende betydning for virksomheder at have gode og godt gennemarbejdede aftaler. Der aftales i det enkelte tilfælde en pris for dette.

Oprettelse af selskaber

At drive virksomhed i et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) giver en stor fordel, da den økonomiske risiko kan begrænset. Risikoen er begrænset til den kapital, der puttes ind i selskabet.

I forbindelse med oprettelse af selskaber tilbydes rådgivning om hvilken selskabsform, der er bedst at anvende. Vi bistår også med udformning af stiftelsesdokumenter og vedtægter. Advokatfirmaet udformer stiftelsesdokumenter for gængse selskabstyper: interessentskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber. Det har ofte stor betydning, at ejeraftaler udformes.

Anpartsselskaber og aktieselskaber kan stiftes hurtigt ofte inden for få timer.

Prisen for udformning stiftelsesdokument, vedtægt for ApS og A/S samt registrering er 5.000 kr. Afgift er ikke inkluderet.

Prisen for udarbejdelse af ejeraftaler er fra 5.000 – 10.000 kr.

Retssager

Advokatfirmaet Cator fører også rets- og voldgiftssager for virksomheder. Virksomheder har også mulighed for at tegne retshjælpsforsikringer. Det anbefales virksomheder at tegne disse forsikringer, så omkostninger til eventuelle rets- og voldgiftssager undgås.

Her finder du kontaktinformation om begge vore kontorer | Cator.dk