Cator

Erhvervsret

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

FREMTIDSFULDMAGT

FORHANDLING AF PRISAFSLAG

Advokatfirmaet Cator tilbyder at udforme kontrakter som virksomheder kan have brug for. Det kan fx være samhandelskontrakter, leverandøraftaler, salgs-og leveringsbetingelser, direktørkontrakter, agentaftaler. Det har ofte afgørende betydning for virksomheder at have gode og godt gennemarbejdede aftaler. Der aftales i det enkelte tilfælde en pris for dette.

Oprettelse af selskaber

At drive virksomhed i et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) giver en stor fordel, da den økonomiske risiko kan begrænset. Risikoen er begrænset til den kapital, der puttes ind i selskabet.

I forbindelse med oprettelse af selskaber tilbydes rådgivning om hvilken selskabsform, der er bedst at anvende. Vi bistår også med udformning af stiftelsesdokumenter og vedtægter. Advokatfirmaet udformer stiftelsesdokumenter for gængse selskabstyper: interessentskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber. Det har ofte stor betydning, at ejeraftaler udformes.

Anpartsselskaber og aktieselskaber kan stiftes hurtigt ofte inden for få timer.

Prisen for udformning stiftelsesdokument, vedtægt for ApS og A/S samt registrering er 5.000 kr. Afgift er ikke inkluderet.

Prisen for udarbejdelse af ejeraftaler er fra 5.000 – 10.000 kr.

Retssager

Advokatfirmaet Cator fører også rets- og voldgiftssager for virksomheder. Virksomheder har også mulighed for at tegne retshjælpsforsikringer. Det anbefales virksomheder at tegne disse forsikringer, så omkostninger til eventuelle rets- og voldgiftssager undgås.

Her finder du kontaktinformation om begge vore kontorer | Cator.dk