Cator

Familieret

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

FREMTIDSFULDMAGT

FORHANDLING AF PRISAFSLAG

Familieret

Advokatfirmaet Cator tilbyder rådgivning indenfor familieret området. Det gælder separation, skilsmisse og ægtefælleskifte.

Separation/skilmisse

Hvis der under ægteskabet var formuefællesskab, skal der som udgangspunkt ske en opgørelse og deling, fordi formuefællesskabet ophører ved separation/skilsmisse.

Hvis ægtefællerne alene havde særeje, skal der ikke ske en deling, idet hver ægtefælle tager sit særeje med sig.

Hver ægtefælle skal opgøre de aktiver, (for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil, og indbo) han/hun ejer, og fratrække den gæld han/hun har. Resultatet kaldes den pågældendes bodel.

Du er velkommen til at kontakte Cator, hvis du har behov for hjælp her.

Ægtepagt

I ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje. Aftaler om helt eller delvist at ændre fællesejet til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt. Gaver mellem ægtefæller skal også skrives i en ægtepagt. Det gælder dog ikke sædvanlige gaver, som ikke står i misforhold til giverens økonomi.
Ægtepagter skal anvendes for at sikre ligedeling af pensionsmidler i tilfælde af separation og skilsmisse. Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er tinglyst.