Cator

Personskadeerstatning

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

FREMTIDSFULDMAGT

FORHANDLING AF PRISAFSLAG

Er du kommet til skade?

Er du kommet til skade på arbejde, ved en trafikulykke, en patientskade eller på anden måde kan der være mulighed for at få en erstatning.  Du er velkommen til at kontakte Cator for en gennemgang af sagen. Vi giver en kvalificeret vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at gå videre med sagen.  

Advokatfirmaet tager alene sager for skadelidte. Vi repræsenterer derfor aldrig forsikringsselskaber.

I forbindelse med en erstatningssag er der ofte mange praktiske, lægelige og bevismæssige problemer. Dem har vi stor erfaring i at løse.

Advokatfirmaet Cator har betydelig erfaring med erstatnings-, personskade og forsikringssager. Vi har erfaring med rådgivning inden for alle områder af forsikring og erstatning blandt andet om:

   • Erstatning i retssager
   • Erstatning for personskade
   • Arbejdsgiverens erstatningsansvar
   • Bygningsforsikring
   • Forsikringer
   • Forsikringsselskaber