Cator

Retssager

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

FREMTIDSFULDMAGT

FORHANDLING AF PRISAFSLAG

Retshjælp

Advokatfirmaet Cator fører retssager på de områder vi har særlig kendskab til, dog ikke straffesager.

At blive inddraget i en retssag sker sjældent, men når det sker, er det ofte ret belastende for parterne. I den sammenhæng er det også godt at have en advokat til at bistå.

Retssager er ofte ret omkostningskrævende. Ved vurdering af en retssag gives der et skøn over, hvad retssagen kommer til at koste.

Retshjælpsforsikring

Til en række retssager kan der mulighed for at opnå retshjælpsdækning. Omkring 90 procent af alle danskere er dækket af en retshjælpsforsikring. En retshjælpsforsikring dækker udgifter i forbindelse med retssager mv., som man bliver involveret i.

Har du en familieforsikring eller en husforsikring, er du i en lang række tilfælde samtidig dækket af en forsikring, som også omfatter udgifter til retshjælp og udgifter til en advokat.

Forsikringen dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod f.eks. ikke en klage til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager, der er dækket af din retshjælpsforsikring. Dækningsgraden er beskrevet i din forsikringspolice.

Hvad betyder det at være dækket?
Hvis du er dækket af en forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne i sagen bortset fra en mindre selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Du skal også være opmærksom på, at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum – f.eks. på 200.000 kr. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale resten af sagen. Der er retshjælpsdækning i mange forsikringer. Der gælder bl.a. familie- og husforsikringer. Hvis forsikringsselskabet yder retshjælp er dækningen i de fleste tilfælde mellem 150.000 og 200.000 kr. Der er en selvrisiko på 10 pct. Omkostningerne til sagen bliver på den måde reduceret.

Fri Proces

Der kan også være mulighed for fri proces. Flere oplysninger findes her: Fri proces (civilstyrelsen.dk)