Cator

Testamente

ERHVERVSRET

FAMILIERET

ANSÆTTELSESRET

FAST EJENDOM

PERSONSKADE

RETSSAGER

TESTAMENTE

Hvorfor lave testamente?

Et testamente giver mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med din arv og formue, den dag du dør.

For rigtig mange kan det have stor betydning at få lavet et testamente.

Advokatfirmaet Cator tilbyder at udforme et testamente for 3.500 kr. inkl. moms. Ved mere omfattende testamenter er prisen højere. Prisen aftales her særskilt.

4 gode grunde til at oprette et testamente

1. Du minimerer risikoen for arvestrid

En af de store grunde til at få oprettet et testamente er, at du mindsker risikoen for arvestrid. Det hører desværre ikke til sjældenhederne, at familier går i stykker grundet konflikter over fordelingen af arven. Dette kan undgås ved at få oprettet sit testamente i tide. Det er derfor vigtigt at skrive testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med dine ejendele og penge, når du dør.

2. Du får kontrol over fordelingen af din formue

Dermed sørger du for, at dine efterladte har ro og klarhed over, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles. Nogle siger, at man ikke kender sin familie, før man har arvet. Selvom det er en sandhed med modifikationer, udspringer mange konflikter af netop skiftesager, hvor arvingerne er uenige om fordelingen af formuen.

3. Særbørn arver ikke automatisk efter dig

Det kan være en god idé at oprette testamente, hvis I har særbørn, som er sammenbragte børn fra tidligere forhold. Det er nemlig kun dine biologiske børn og adoptivbørn, der arver efter dig. Hvis du derfor gerne vil inkludere særbørn, skal der oprettes et testamente.

4. Særeje for børnene

Det børnene arver kan gøres til deres særeje. På den måde sikres det at arven bliver på familiens hænder.

Notartestamente

Advokatfirmaet Cator anbefaler kraftigt at testamentet oprettes som et notartestamente. Det giver bl.a. den fordel, at det stort set er umuligt at testamentet bliver tilsidesat. Der sker en central registrering, så det er sikkert at testamentet dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Samlevertestamenter

Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden ifølge arveloven, men rigtig mange tror fejlagtigt, at de arver efter hinanden, hvis de enten har boet sammen eller har børn sammen. Derfor har det stor betydning at få lavet et udvidet samlevertestamente.

Den eneste måde, hvorpå ugifte samlevende kan arve efter hinanden – udover at blive gift – er ved at oprette et testamente, hvor I tilgodeser hinanden, f.eks. gennem et udvidet samlevertestamente.