Socialret

  • Det sociale område indeholder mange specielle regler som såvel borgere som organisationer, der arbejder på dette område, må forholde sig til.
  • Mange borgere oplever ikke at få de ydelser, de har krav på. Advokatkontoret rådgiver om dette og vejleder med hensyn til udformning af klager, søger aktindsigt mv.
  • Advokatkontoret rådgiver sociale organisationer inden for en bred vifte af områder. Det gælder bl.a. indgåelse af kontrakter, fondslovgivningen, stiftelse af selskaber, stiftelse af selvejende institutioner, ansættelsesret og erhvervslejemål.