Personskadeerstatning

Har du fået en personskade på arbejde, ved en trafikulykke, en patientskade eller du på anden måde er kommet til skade, så kontakt os for en uforpligtende gennemgang af din sag. Vi giver en kvalificeret vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at gå videre med sagen.

Advokatfirmaet tager alene sager for skadelidte. Vi repræsenterer aldrig forsikringsselskaber.

I forbindelse med en erstatningssag er der ofte mange praktiske, lægelige og bevismæssige problemer. Dem har vi stor erfaring i at løse.

Advokatfirmaet Cator har betydelig erfaring med erstanings-, personskade og forsikringssager. Vi har erfaring med rådgivning inden for alle områder af forsikring og erstatning blandt andet om:

  • Erstatning i retssager
  • Erstatning for personskade
  • Arbejdsgiverens erstatningsansvar
  • Bygningsforsikring
  • Forsikringer
  • Forsikringsselskaber