Der er rigtig mange, der har købt fritidsbolig i det seneste år. Priserne på fritidshuset er steget voldsomt. En flexbolig er et godt alternativ til en fritidsbolig da det er en helårsbolig uden bopælspligt. Det betyder, at du kan bruge en flexbolig året rundt som sommerhus, fritidsbolig eller et ekstra hjem. Det vælger du selv.
Når en helårsbolig er registreret som flexbolig er der ingen bopælspligt. En flexbolig er registreret som helårsbolig i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), men det er samtidig noteret, at kommunen har givet samtykke til, at den anvendes som flexbolig, Boligen kan ligge både i landzone og byzone. Flexboligtilladelsen følger huset og ikke kun dig som ejer.
Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen. Du skal bare give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet. Derefter kan du flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig.
Flexboliger er som regel noget billigere end fritidshuse.
Der er noget forskellig praksis i kommunerne. I Norddjurs kommune er det muligt at få flexboligstatus for alle helårshuse. I Syddjurs kommune er der også mulighed for flexboliger dog ikke i alle dele af kommunen. Kontakt Advokatfirmaet Cator  for nærmere rådgivning.