Køb af bolig – boligadvokat

Der rådgives om køb og salg af fast ejendom for både private og i forbindelse med erhvervsejendomme. Det er altid en stor beslutning, som kræver en uvildig rådgiver. Der er her tale om uafhængig rådgivning, der sikrer at det er dine interesser, der er i fokus. Hos Cator får du en grundig køberrådgivning om alle købets facetter. Det er vigtigt at undgå enhver form for faldgrube. Et af områderne som kan have afgørende betydning er forurening af grunden fra olietank. Her kan boligkøbere virkelig komme i klemme. Derfor er det et af områder, som der er særlig fokus på.

Købsaftale og dokumenter gennemgås grundigt og skøde og refusionsopgørelse kontrolleres og der sørges for al ekspedition af dokumenter til alt vedrørende ejendomshandelen er afsluttet. Bolighandel på en tryg måde hos en boligadvokat.

Køb af bolig er den største investering, som de fleste foretager gennem hele livet.

Udover udarbejdelse eller gennemgang af købsaftalen, rådgiver vi blandt andet om indholdet i tilstandsrapporter, geotekniske rapporter og tilsvarende, samt om planmæssige forhold som kommune- og lokalplaner, ligesom vi undersøger forholdene vedrørende forurening, støjkrav, miljø mv.

  • Rådgivning om energimærke og tilstandsrapporter.
  • Rådgivning for både privat bolig og erhvervsejendom.
  • Rådgivning om finansiering, kurssikring mv.
  • Ekspedition af ejendomshandlen, herunder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse mv.

Tilhørende rådgivning om testamente, ægtepagt mv.
Prisen for køberrådgivningen er 5.400 kr. inkl. moms

Skøde, refusionsopgørelse mv.

Omfatter oprettelse og tinglysning af skøde, udformning af refusionsopgørelse samt frigivelse af deponerede beløb. Alt er inkluderet. Ejendommægler tager ofte 6.000 kr. eller mere for dette, så der kan opnås en stor besparelse.

Prisen for dette er kr. 3.900 inklusiv moms. Registeringsafgiften på skødet er ikke med i prisen.

Flexbolig  

Der er rigtig mange, der har købt fritidsbolig i det seneste år. Priserne på fritidshuset er steget voldsomt. En flexbolig er et godt alternativ til en fritidsbolig da det er en helårsbolig uden bopælspligt. Det betyder, at du kan bruge en flexbolig året rundt som sommerhus, fritidsbolig eller et ekstra hjem. Det vælger du selv.
Når en helårsbolig er registreret som flexbolig er der ingen bopælspligt. En flexbolig er registreret som helårsbolig i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), men det er samtidig noteret, at kommunen har givet samtykke til, at den anvendes som flexbolig, Boligen kan ligge både i landzone og byzone. Flexboligtilladelsen følger huset og ikke kun dig som ejer.
Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen. Du skal bare give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet. Derefter kan du flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig.
Flexboliger er som regel noget billigere end fritidshuse.