Familieret

Advokatfirmaet Cator tilbyder rådgivning indenfor familieret området. Det gælder separation, skilsmisse og ægtefælleskifte.

Separation/skilmisse

Hvis der under ægteskabet var formuefællesskab, skal der som udgangspunkt ske en opgørelse og deling, fordi formuefællesskabet ophører ved separation/skilsmisse.

Hvis ægtefællerne alene havde særeje, skal der ikke ske en deling, idet hver ægtefælle tager sit særeje med sig.

Hver ægtefælle skal opgøre de aktiver, (for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil, og indbo) han/hun ejer, og fratrække den gæld han/hun har. Resultatet kaldes den pågældendes bodel.

Ægtepagt

I ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje. Aftaler om helt eller delvist at ændre fællesejet til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt. Gaver mellem ægtefæller skal også skrives i en ægtepagt. Det gælder dog ikke sædvanlige gaver, som ikke står i misforhold til giverens økonomi.

Ægtepagter skal anvedes for at sikre ligedeling af pensionsmidler i tilfælde af separation og skilsmisse.

Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er tinglyst. Begge ægtefæller kan bede om, at en ægtepagt bliver tinglyst.

Afgørelser om besondring eller om, at en ægtefælle bliver frataget retten til at disponere over sin formue, skal tinglyses.

Arven skal da gå til de rigtige – derfor må der et testamente til

For rigtig mange er der særdelses gode grunde til at få lavet testamente. Mange har den opfattelse, at arveloven sikrer Dem. Det gør loven også i nogle tilfælde, men langt fra altid.

Efter den seneste ændring af arveloven var forventningen, at rigtig mange ville oprette testamente. Det skyldes, at den ændrede arvelov giver mulighed for at sikre, at arven går til de rette arvinger. Tvangsarven til børn og ægtefæller er reduceret. Samlevende har mulighed for at sikre sig næsten lige så godt som ægtefæller. Men der er ikke blevet oprettet mange testamenter. På landsplan er buddet, at op mod 350.000 personer ville have god gavn af at få oprettet et testamente.

Her finder du kontaktinformation om begge vore kontorer | Cator.dk

1. Ugifte samlevende

Uanset hvor lang tid I har levet sammen, så er der ingen arv til den efterladte. Ugifte samlevende arver intet efter hinanden, med mindre der oprettes et testamente. Den efterladte risikerer at måtte gå fra hus og hjem, fordi alle midlerne går til nærmeste slægtsarvinger.

2. Ægtepar med sammenbragte børn

Familiernes sammensætning bliver mere og mere komplicerede. Der er flere familier med mine, dine og vores børn. Uden et testamente er det børnene til den, der lever længst, der får den største arv. Situationen kan også være den, at dette par ønsker at begunstige deres fælles barn ekstra meget. Dette kræver også et testamente.